Sycewice, ul. Słupska 10
- opieka nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie, 
   w godzinach pomiędzy 6.30 a 16.30 od poniedziałku do piątku

- zabawy integracyjne

- warsztaty plastyczne

- gimnastyka ogólnorozwojowa

- zabawy logopedyczne

- język angielski

- bajkoterapia

- spacery i zabawy na placu zabaw

- profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych